Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Патронатна сім'я

04.04.2023

ЩО ТАКЕ ПАТРОНАТНА СІМ’Я І ЯК СТАТИ ПАТРОНАТНИМ ВИХОВАТЕЛЕМ?

26 січня 2016 року був прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», який уперше в українському законодавстві закріпив таку сімейну форму влаштування дітей, як патронатна сім’я. 

Для України це нове явище, проте в розвинутих країнах завдяки такій формі влаштування дітей практично не існує будинків дитини. 

У сучасних умовах пріоритетним у соціальній політиці є створення механізмів підтримки сімей із дітьми. Діти повинні зростати в рідній сім’ї, із мамою і татом. Адже родина є тим природним середовищем, де відбувається розвиток особистості дитини. Але буває так, що життя дітей у сім’ї стає нестерпним, сповненим байдужості батьків, а деколи й насильства. 

Причин, які призводять до складних життєвих обставин й унеможливлюють проживання дитини в родині, – безліч. Тоді постає питання вилучення дитини з біологічної сім’ї.

Саме з метою забезпечення прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками, надання їй та її рідним послуг, спрямованих на повернення в родину, створюються сім’ї патронатних вихователів. Дитина потрапляє не до інтернатного закладу, де таких знедолених багато, а в родину, переживає менший стрес, її легше реабілітувати. Це тимчасово – на період від 1 до 6 місяців.

Поки дитина виховується в нормальних умовах, соціальні працівники соціальних служб працюють з її рідною родиною. Коли сім’я вийшла з проблемної ситуації, тоді дитина повертається у родину.

Поняття патронату 

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. 

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими її законними представниками. 

Патронатна сім’я – тимчасова форма влаштування: термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців. Коли є обставини, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більше ніж до шести місяців. 

Патронатний вихователь 

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів своєї сім’ї надає послуги з догляду, виховання й реабілітації дитини у своїй родині. 

Патронатним вихователем може бути повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дитини й відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання й реабілітації дитини в своєму домі. 

Патронатним вихователем не можуть бути особи: 

 • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; 
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; 
 • колишні усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіка, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини; 
 • які перебувають на обліку або на лікуванні в психоневрологічному чи наркологічному диспансерах; 
 • які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; 
 • які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу); 
 • які страждають від хвороб, перелікяких затверджений Міністерством охорони здоров’я; 
 • засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів; • іноземці, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини; 
 • особи без громадянства; 
 • які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду; 
 • інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини. 

Хто приймає рішення про створення патронатної сім’ї? 

Рішення про запровадження послуги з патронату над дитиною приймають місцеві державні адміністрації або виконавчі органи місцевих рад. 

Соціальна установа здійснює такі заходи: 

 • пошук кандидатів у патронатні вихователі; 
 • первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі; 
 • сприяння в проходженні спеціального навчання кандидатами в патронатні вихователі; 
 • обстеження умов проживання сімей кандидатів у патронатні вихователі 

Порядок створення патронатної сім’ї 

1 етап. Проходження первинного відбору 

Особи, які бажають стати патронатними вихователями, повинні пройти первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі. 

Первинний відбір патронатних вихователів забезпечує служба у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що надає в територіальній громаді соціальні послуги незалежно від форми власності (далі - соціальний заклад), відповідно до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 № 893.

Рішення про проходження первинного відбору приймається на підставі аналізу документів, поданих кандидатами в патронатні вихователі, і проведеного службою у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді обстеження умов їх проживання. 

Необхідні документи: 

 • заяву про намір стати патронатним вихователем;
 • заяву про згоду на влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя від усіх членів сім’ї, а також осіб, які фактично проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі, в тому числі біологічних дітей, якщо вони досягли такого віку та розвитку, що можуть її висловити;
 • висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі, добровільного помічника та осіб, які фактично проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатками 4 і 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;
 • довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, кандидата у патронатні вихователі та членів сім’ї, які досягли 14-річного віку і проживають разом з ним;
 • копії таких документів:
 • паспортів кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника;
 • паспорта іноземця або посвідки на постійне проживання, що посвідчує особу без громадянства;
 • свідоцтва про шлюб або інший документ, що підтверджує родинні стосунки або сімейні відносини кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника;
 • документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

2 етап. Проходження навчання 

Кандидат в патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом із повнолітнім членом своєї сім’ї, який братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата в патронатні вихователі), проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики. 

За умови успішного проходження навчання кандидату в патронатні вихователі та члену його сім’ї видається довідка про проходження навчання та рекомендації про можливість надання послуги патронату над дитиною. 

3 етап. Укладення договору про надання послуг з патронату над дитиною 

За результатами первинного відбору та на підставі отриманої рекомендації служба у справах дітей готує рішення органу опіки та піклування та проєкт договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя.

4 етап. Влаштування дитини в сім'ю і укладення договору про патронат над цією дитиною 

Рішення про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини приймає орган опіки та піклування за місцем проживання або виявлення дитини. Рішення приймається на підставі наданих службою у справах дітей документів, що обґрунтовують доцільність такого влаштування. 

Орган опіки та піклування протягом семи робочих днів з моменту передачі дитини приймає рішення про її влаштування до сім’ї патронатного вихователя з урахуванням дати, зазначеної в акті про факт передачі дитини, та укладає договір про патронат над дитиною.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною 

Сім’ї з державного бюджету виплачуються такі види соціальних виплат: 

 • Соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, яка виплачується на кожну дитину, влаштовану в патронатну сім’ю, у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць (зараз прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 2272 грн, для дітей від 6 до 18 років –2833 грн); 
 • Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною (грошове забезпечення), яка здійснюється в розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (зараз прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2684 грн). 

У разі коли до сім’ї патронатного вихователя влаштовано дитину віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина або одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя 

Призначення й виплата соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя здійснюються управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання патронатного вихователя відповідно до Порядку виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та оплати послуги патронату над дитиною, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 № 893. 

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються й виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня вибуття з такої родини. 

Обов’язки патронатного вихователя: 

 • забезпечувати надання послуг із догляду, виховання й реабілітації дитини в сім’ї патронатного вихователя, піклуватися про її моральний і фізичний стан, нести відповідальність за її життя і здоров’я; 
 • створювати належні умови для проживання, навчання, фізичного та духовного розвитку дитини відповідно до її віку, потребам та індивідуальним особливостям; 
 • представляти в рамках своїх повноважень інтереси дитини у відповідних установах та організаціях; 
 • взаємодіяти з працівниками служби у справах дітей, соціальної установи, здійснювати заходи, передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини; 
 • співпрацювати з батьками або законними представниками дитини з метою подолання складних життєвих обставин в межах та у спосіб, визначений органом опіки та піклування.

Патронат під час запровадження в Україні надзвичайного або воєнного стану:

У період запровадження в Україні надзвичайного або воєнного стану регіональний центр може видати рекомендацію про можливість надання послуги патронату над дитиною кандидату у патронатні вихователі та добровільному помічнику в разі успішного проходження ними основного курсу навчання.

Рішення про надання послуги патронату над дитиною та укладення договору про умови запровадження патронату приймається протягом п’яти календарних днів за розпорядженням сільського, селищного, міського голови, виданим на підставі підготовленого службою подання з урахуванням рекомендації про можливість надання послуги патронату над дитиною, виданої кандидату в патронатні вихователі регіональним центром.

Розпорядження про влаштування до сім’ї патронатного вихователя дитини, яка залишилась без батьківського піклування, та укладення договору про патронат видається сільським, селищним, міським головою за поданням служби протягом п’яти робочих днів з моменту передачі дитини з урахуванням дати, зазначеної в акті про факт передачі дитини.

До сім’ї патронатного вихователя за необхідності та за згодою патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які не є рідними братами та сестрами або такими, що виховувались в одній сім’ї. При цьому враховуються наявні житлові умови та згода патронатного вихователя, а чисельність влаштованих дітей, які не є членами однієї сім’ї, не може перевищувати п’яти осіб.

Строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя визначає служба з урахуванням обставин надзвичайного або воєнного стану та готує відповідний проект розпорядження голови сільської, селищної, міської ради.

У разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини під час дії надзвичайного або воєнного стану, сім’я патронатного вихователя може переміститися разом з дитиною, яка перебуває під патронатом, на безпечну територію. При цьому патронатний вихователь зобов’язаний негайно повідомити, зокрема, засобами електронного зв’язку батькам/законним представникам дитини, службі виконавчого органу, який передав дитину під патронат, або службі у справах дітей обласної військової адміністрації про обставини, намір та маршрут переміщення на безпечну територію.

У разі неможливості прийняття рішення про повернення дитини до батьків/законних представників чи місця постійного влаштування з урахуванням її найкращих інтересів у строки, зазначені у пункті 27 цього Порядку, за поданням служби та за згодою патронатного вихователя сільський, селищний, міський голова може видати розпорядження про продовження строку дії договору про патронат над дитиною з урахуванням фактичних обставин, у тому числі і на період надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше