Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Інформація для внутрішньо переміщених осіб

31.03.2023

Допомога ВПО з 01.02.2024

Зміни в призначенні допомоги ВПО з 01.08.2023

Основні законодавчі акти

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

Компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО

Рада з питань внутрішньо преміщених осіб

Інформація щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Лозівській міській територіальній громаді

До уваги  внутрішньо переміщених осіб!

(Зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам згідно з Постановами КМУ від 26.01.2024 № 94 та від 22.03.2024 № 331)

         Повномасштабне вторгнення російської федерації змусило багатьох українців залишити свої домівки, рятуючись від ворожих обстрілів або окупації. Кількість громадян, які з 2022 року стали внутрішньо переміщеними особами, сягнула 3,5 млн. У цілому на сьогодні, з урахуванням тих ВПО, які перемістилися після 2014 року, в Україні нараховується 4,9 млн. ВПО. В Лозівській міській територіальній громаді станом на 01.04.2024 року зареєстровано більше ніж 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

          З початку повномасштабної війни Урядом була запроваджена  кризова виплата – державна соціальна допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

          З 1 березня 2024 року автоматично (без особистого звернення) виплати внутрішньо переміщеним особам було продовжено на наступний шестимісячний термін для:

          - пенсіонерів, у яких станом на 01.01.2024 розмір пенсії не перевищує    9444 грн. (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

          - осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік – у постанові);

          - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів, прийомних батьків та опікунів (піклувальників).

          Якщо Ви належите до перелічених вище категорій та не отримали допомогу в березні 2024 року, Вам необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення міської ради або до Центру надання адміністративних послуг для надання відповідної заяви.

          Період подання заяв на перепризначення соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам продовжено до 30 квітня 2024 р. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня.

          Постановами Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 94 та від 22.03.2024 № 331 визначено коло осіб, які мають право на продовження виплати допомоги з 01.03.2024 на наступний шестимісячний термін.

           Допомога на проживання на наступні 6 місяців призначається особам/сім’ям, які перемістилися (повторно перемістилися) після 1 січня 2022 року, на підставі заяви особи зі складу сім’ї у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача за ІV квартал 2023 року або  тримісячний період перед зверненням, не перевищує 9444 грн., та у разі коли:

 • у складі сім’ї є непрацююча особа працездатного віку, яка виховує дитину до 18 років, або в сім’ї виховується троє і більше дітей віком до 18 років, та сім’я проживає в зоні активних чи можливих бойових дій;
 • у складі сім’ї є особа, яка доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку або за дитиною, яка потребує догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку ЛКК, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку; один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною; у складі сім’ї є фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду, що підтверджується документально;
 • у складі сім’ї є особи працездатного віку, які  працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримали ваучер на навчання тощо та у складі сім’ї є діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та/або навчаються у закладах загальної середньої освіти, та/або діти (особи до 23 років), які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 •  у складі сім’ї є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та в сім’ї є діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та/або навчаються у закладах загальної середньої освіти, та/або діти (особи до 23 років), які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • у складі сім’ї є особи, які втратили працездатність, та діти до 18 років та/або особи до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • особа віком від 55 років, на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або працює, провадить підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, або отримала допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання;
 • до складу сім’ї включені тільки непрацездатні особи. Допомога призначається на всіх осіб з числа внутрішньо переміщених осіб у такій сім’ї.

          На підставі подання заяви на призначення допомоги виплата допомоги призначається на другий шестимісячний період:

- дітям, які прибули без супроводу батьків, за заявою особи, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах, за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв'язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення. Якщо дитина прибула без супроводу законного представника і навчається у закладі загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заяву на призначення допомоги така дитина може подавати на себе (самостійно);

вагітним жінкам (починаючи з 30 тижня вагітності);

 • дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя на період перебування дітей у сім’ї патронатного вихователя, а також патронатним вихователям та дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, з числа внутрішньо переміщених осіб;
 • особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” або Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю І та ІІ групи, яким допомогу буде подовжено автоматично, без звернення), а також особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує 9444 грн.;
 • особам з тяжкими формами захворювання, що підтверджується документально (форми первинної облікової документації 027/о та / або 028/о).

          Змінами передбачено, що діти/особи до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої, вищої освіти після досягнення ними 18 років і не мають власних сімей, можуть звертатись за призначенням допомоги особисто, якщо вони мають фактичне місце проживання (перебування) інше, ніж в уповноваженої особи.

          Звертаємо Вашу увагу, якщо в сім’ях, яким призначено допомогу з 01.03.2024, є кілька непрацюючих працездатних осіб, то протягом двох місяців з дня призначення допомоги на наступний шестимісячний період інші непрацюючі особи працездатного віку із складу сім’ї (крім одного отримувача допомоги) зобов’язані зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, або працевлаштуватися. У разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється всій сім’ї з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які впливають на припинення права отримання допомоги.

          Крім того, згідно з ухваленою Постановою Уряду, відтепер ВПО, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або яких було знято з обліку як внутрішньо переміщених осіб через те, що такі особи повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, особи, яким припинялася виплата (у тому числі за результатами проведеної Міністерством фінансів України верифікації), особи, житло яких зруйноване, та такі особи відповідають наведеним вище умовам, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання.

          Подати заяви на призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам Ви можете до:

 • Управління праці та соціального захисту населення міської ради за адресою: м.Лозова, мікрорайон 4, буд.73;
 • Відділ «Центр надання адміністративних послуг» міської ради за адресою: м.Лозова, вул.М.Грушевського, буд.2.

Отримати додаткові роз’яснення та консультації можна за телефонами Управління праці та соціального захисту населення міської ради: 05745-5-16-46; 05745-5-18-04.

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше