Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Пам’ятка посадовим особам міської ради та її виконавчого комітету щодо запобігання вчиненню корупцій

20.03.2023

Корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей.

В умовах соціально-економічних реформ, які наразі здійснюються в державі, пріоритетними напрямами антикорупційної політики мають стати виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупції, а також запобігання спробам їх створити.

Корумпована поведінка посадової особи порушує законність та мораль, завдає шкоди інтересам суспільства та громадян, дискредитує орган місцевого самоврядування, ганьбить репутацію посадової особи, руйнує довіру громадян в неупередженість та об’єктивність органів місцевого самоврядування.

Корупцію в органах місцевого самоврядування легше подолати тоді, коли кожен поставить собі за мету їй запобігати. Саме тому, посадова особа зобов’язана не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства, органів місцевого самоврядування та держави чи негативно вплинути на її репутацію.

Неухильно дотримуйтесь обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України.Уникайте дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати Вас у корупції. Сумлінно виконуйте покладені на Вас службові обов’язки та будьте прикладом як для своїх колег, так і для пересічних громадян.

Своєю поведінкою демонструйте нетерпимість до будь-яких проявів корупції, відкидайте пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовуйте службу і приватне життя, давайте оточуючим зрозуміти, що не тільки не будете самі приймати участі у корупційних діях, але й не будете приховувати корупційних дій своїх колег.

Рішуче припиняйте спроби втягнути Вас у корупційні дії.

Уживайте заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Слід пам’ятати, що відповідно до законодавства, особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, зобов’язані:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Якщо в конкретних випадках Ви вбачаєте можливість зіткнення Ваших службових обов’язків та особистих інтересів або інтересів близьких Вам осіб, невідкладно у письмовій формі повідомте про це безпосереднього керівника з метою вжиття ним відповідних заходів (наприклад, звільнення Вас від виконання завдання).

Відхиляйте протиправні пропозиції сторонніх осіб.

Відмовляйтеся від виконання роботи за сумісництвом, якщо це суперечить вимогам законодавства.

Дотримуйтесь законодавства стосовно сумісництва, відповідно до якого, особам, уповноваженим на виконання функцій місцевого самоврядування, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Пам’ятайте, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Забороняється приймати неправомірну вигоду або дарунок для використання в подальшому як доказу.

Якщо Ви виявили у своєму службовому приміщенні чи передану в інший спосіб неправомірну вигоду або дарунок, Ви зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Про виявлення неправомірної вигоди або дарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або дарунок, та його безпосереднім керівником.

Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити.

Ваша робота повинна бути прозорою та зрозумілою для керівництва, колег та інших працівників міської ради.

Запобігайте корупції, викриваючи випадки корупційних дій.

Якщо Ви маєте інформацію про вчинення Вашими колегами корупційного діяння, порушення спеціальних обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», або поведінка Ваших колег дає Вам конкретні підстави підозрювати їх в корупційних діях, не вагайтесь та у письмовій формі повідомте про це свого безпосереднього керівника або уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. Важливо, щоб Ви висловлювали підозру лише тоді, коли у Вас для цього є об’єктивні підстави. Не можна допустити ситуацію, в якій будь-кого звинувачують, не маючи конкретних доказів.

Особа не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з повідомленням нею про корупційне правопорушення іншою особою.

2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше