Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Опіка та піклування

04.04.2023

           Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.

Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, і є однією з сімейних форм влаштування таких дітей (поряд з усиновленням, влаштуванням у прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу).

          Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених частинами 3,4 статті 60 Цивільного кодексу України.

Опіка, піклування над дітьми встановлюється до повноліття дитини (якщо батьки померли, покинули дитину, не можуть піклуватись про дитину за станом здоров’я тощо) або на визначений термін (батьки відбувають покарання за скоєння злочину, перебувають під слідством тощо).

Порядок організації опіки і піклування в Україні визначається:

- Конституцією України (ст.51, 52);

- Сімейним кодексом (ст.243 – ст.251);

- Цивільним кодексом (ст.55 – ст.79),

а також низкою законів України та підзаконних актів. 

Хто може бути опікуном, піклувальником дитини?

          Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

Згідно статті 244 Сімейного кодексу України, опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.

При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Якщо на опікунство претендує декілька осіб, то перевага надається:

 1. Родичам дитини (незалежно від місця проживання);
 2. Cім’ї, в якій дитина проживала на момент виникнення питання про встановлення опіки (піклування).

Не можуть бути опікуном, піклувальником дитини особи, які:

 • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
 • є інвалідами I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду;
 • проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини.

У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Бесіда з дитиною проводиться працівником служби у справах дітей з урахуванням її віку, обставин, за яких вона втратила батьківське піклування, не принижуючи гідність дитини та осіб, які виявили бажання взяти її під опіку, піклування. 

Встановлення опіки, піклування

          Встановлення опіки над малолітньою особою або встановлення піклування над неповнолітньою особою в судовому порядку допускається лише у тому випадку, якщо під час розгляду судом будь-якої пов’язаної з дитиною справи стане відомо, що дитина позбавлена батьківського піклування. У всіх інших випадках встановлення опіки або піклування відбувається за рішенням органу опіки та піклування.

З питань встановлення опіки та піклування потрібно звертатись до служби у справах дітей  за місцем проживання дитини або особи, яка виявила бажання стати опікуном, піклувальником.

Згідно п.39 постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866 особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за направленням служби у справах дітей,  зобов’язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які бажають усиновити дитину) в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у місячний строк після подання заяви і необхідних документів.

У разі встановлення опіки, піклування над дитиною, яка перебуває у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей разом з адміністрацією закладу забезпечує передачу дитини на виховання опікуну, піклувальнику і відрахування її із закладу протягом 15 днів після прийняття рішення про встановлення опіки, піклування.

 

Документи необхідні для встановлення опіки та піклування.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 1. Копію документа, що посвідчує особу;
 2. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або інформацію про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);
 3. Копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 4. Довідку про заробітну плату за останні шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі, довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи може подавати тільки така особа);
 5. Копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 6. Висновок про стан здоров’я заявника, складеного за формою згідно з додатком 5 (постанова КМУ від 24 вересня 2008 року № 866);
 7. Довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 8. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 9. Документ, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) заявника та членів його сім’ї, які проживають з ним на спільній житловій площі;
 10. Довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявником;
 11. Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати;
 12. Згоду другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває у шлюбі).

Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), дані документа, що посвідчує особу, номер телефону та адреса електронної пошти.

Особливості влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у тому числі дітей, розлучених із сім’єю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану (доповнення до п. 79, 80 постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866)

          Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка перебуває у сімейних,  родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки) з дитиною-сиротою або з дитиною, позбавленою батьківського піклування, виявила бажання взяти її під опіку, піклування подає службі у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини такі документи:

 • заяву;
 • копію паспорта громадянина України;
 • документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною;
 • довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або через Портал «Дія». У разі неможливості її отримати, кандидат в опікуни, піклувальники подає заяву про відсутність притягнення його до кримінальної відповідальності відповідно до статей Кримінального кодексу України, зазначених у пункті 10 частини першої статті 212 Сімейного кодексу України. Відповідальність за достовірність наданої службі у справах дітей інформації щодо відсутності судимості покладається на опікунів чи піклувальників.

 

Після припинення надзвичайного або воєнного стану довідка про наявність чи відсутність судимості опікуна, піклувальника надається службі у справах дітей протягом місяця.

У разі виявлення факту подання недостовірної інформації опіку, піклування може бути скасовано протягом місяця.

Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану проходження особами, в яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опіку, піклування, курсу навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не вимагається.

Опікун, піклувальник зобов’язується:

 • виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;
 • створювати належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
 • вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

          Опікун, піклувальник має право:

 • самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування, вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; 
 • давати згоду на усиновлення підопічного;
 • самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
 • представляти інтереси підопічного в установах, організаціях, закладах.

Соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, піклуванням

          Соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, піклуванням здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном/піклувальником.

Припинення опіки, піклування

          Опіка, піклування припиняється в разі:

- передачі дитини батькам (усиновлювачам);

- досягнення дитиною повноліття, реєстрації шлюбу, надання повної цивільної дієздатності;

- смерті опікуна, піклувальника або підопічного;

- зміни форми влаштування дитини.  

 Звільнення опікунів (піклувальників) від їх обов’язків

          Орган, який встановив опіку, піклування, за заявою особи може звільнити її від здійснення повноважень опікуна, піклувальника.

Особа може бути звільнена від здійснення повноважень опікуна або піклувальника дитини у випадку, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню опіки, піклування.

За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов’язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту.


Зразок заяви.

Начальнику служби 

у справах дітей Лозівської міської ради

Харківської області

Світлані БРЕЖНЄВІЙ

     ___________________        (ПІБ заявника)

_____________(адреса проживання, телефон)

 

Заява

Прошу внести мене до банку даних потенційних опікунів, піклувальників та надати висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини ПІБ, дата народження. Число.                                                                                              Підпис.

Зразок заяви.

Начальнику служби 

у справах дітей Лозівської міської ради

Харківської області

Світлані БРЕЖНЄВІЙ

     ___________________        (ПІБ заявника)

_____________(адреса проживання, телефон)

 

Заява

Прошу прийняти рішення щодо встановлення опіки(піклування) над дитиною-сиротою (дитиною, позбавленою батьківського піклування) ПІБ, дата народження, та призначити мене опікуном(піклувальником) над малолітнім (неповнолітнім) та над його майном.

Місце проживання дитини прошу визначити зі мною за адресою: м.Лозова, мікрорайон 1, буд. 1, кв.1.

З правовими аспектами опіки, піклування та станом здоров’я дитини ознайомлений. 

 

Число.                                                                                                  Підпис.

 

Зразок заяви.

Начальнику служби 

у справах дітей Лозівської міської ради

Харківської області

Світлані БРЕЖНЄВІЙ

     ___________________        (ПІБ заявника)

_____________(адреса проживання, телефон)

 

Заява

Прошу прийняти рішення щодо звільнення мене від здійснення повноважень опікуна/піклувальника над дитиною-сиротою (дитиною, позбавленою батьківського піклування), припинити опіку/піклування над дитиною-сиротою (дитиною, позбавленою батьківського піклування) ПІБ, дата народження, та над його(її) майном.

 

Число.                                                                                                  Підпис.

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше