Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до об’єктів

Територіальний центр соціального обслуговування Лозівської міської ради

Опис

П.І.Б.

посада

адреса прийому (№ кабінету)

Телефон для зв’язку

Опис повноважень

ГРИШИН          Сергій Олександрович

директор

64604, мікрорайон 4, буд. 23, м. Лозова (2 поверх,    кабінет № 2)

(05745) 7-10-40,

(05745) 9-00-33

Здійснює керівництво діяльністю територіального центру, відповідно до вимог законодавства України: постанов, наказів, розпоряджень тощо.

СОЗІК                Наталія Олександрівна

заступник директора

64604, мікрорайон 4, буд. 23, м. Лозова (2 поверх,    кабінет № 4)

(05745) 7-10-40,

(05745) 9-00-33

Здійснює планування та організацію роботи всіх структурних підрозділів установи, які безпосередньо задіяні в наданні соціальних послуг, з дотриманням вимог законодавства України та моніторингу якості надання соціальних послуг.

ВИХОДЦЕВА Ірина  Григорівна

головний бухгалтер

64604, мікрорайон 4, буд. 23, м.Лозова (2 поверх,  кабінет № 3)

(05745) 9-00-33

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та звітності установи, з дотриманням законодавства України.

 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради – це комунальна установа, яка здійснює надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та громадянам Лозівської міської територіальної громади, які опинилися/перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки.

Основні завдання: виявлення відповідної категорії громадян, які опинились або перебувають у складних життєвих обставинах спричинених похилим віком або інвалідністю  і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, або в умовах денного перебування; визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб та забезпечення якісного надання соціальних послуг.

В територіальному центрі надається широкий спектр соціальних послуг: «догляд вдома», «підтримане проживання», «натуральна допомога», «соціальна адаптація», «соціальна транспортна послуга», «фізичний супровід», «інформування», «консультування», «представництво інтересів», «екстрене кризове втручання», «соціальна профілактика», «посередництво (медіація)», тощо.

Юридична адреса: 64605, вул. Дикого, буд. 6, м. Лозова, Харківська область.

Фактичне місцезнаходження: 64604, м-н 4 буд. 23, м. Лозова, Харківська область.

На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право: громадяни похилого віку та особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку).

Територіальний центр ЛМР не здійснює обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Соціальні послуги надаються отримувачам соціальних послуг відповідно до вимог Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 року № 2671-VIII:

1) за рахунок бюджетних коштів;

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

За рахунок бюджетних коштів соціальні послуги отримувачам соціальних послуг надаються:

а)  незалежно від доходу отримувача соціальних послуг: особам з інвалідністю І групи;

b) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

  • отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

Обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг проводиться з дотриманням таких вимог:

1) загальна сума сукупного доходу його сім’ї складається із сум сукупних доходів кожного члена сім’ї, які враховуються для надання соціальних послуг за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення, якщо інше не передбачено законодавством. Розміри таких доходів визначаються в межах автоматизованого обміну даними між інформаційно-комунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій або на підставі наданих документів;

2) середньомісячний сукупний дохід його сім’ї обчислюється шляхом ділення на 3 загальної суми сукупного доходу сім’ї за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення, якщо інше не передбачено законодавством;

3) середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.

В територіальному центрі функціонують структурні підрозділи з надання соціальних послуг, а саме:

1)  Відділення соціальної допомоги вдома;

2) Відділення денного перебування (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю);

3)  Відділення організації надання адресної натуральної допомоги;

4) Відділення соціального транспортного обслуговування «соціальне таксі».

Соціальні послуги відділеннями терцентру ЛМР надаються відповідно до вимог державних стандартів працівниками, які мають великий досвід роботи в соціальній сфері та сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, поважають гідність, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігають в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадянам є наявність у них інфекційних захворювань, залежність від психотропних речовин, алкоголю, психічних розладів, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

Для отримання відповідних соціальних послуг потенційним отримувачам соціальних послуг необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (адреса: 64606, м. Лозова, мікрорайон 4, буд. 73, тел. (05745) 5-16-50) або безпосередньо до територіального центру. При собі мати документ, який посвідчує особу.

Інформаційна картка відділення соціальної допомоги вдома

Форма надання послуги: денна.

Відділення знаходиться за адресою:

м. Лозова, м-н 4, буд. 23, м. Лозова, телефон: (05745) 9-00-33

Соціальними послугами відділення соціальної  допомоги вдома можуть скористатися:

громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме: громадяни похилого віку та особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку).

Перелік послуг, які надаються в даному відділенні:

- допомога у веденні домашнього господарства: закупівля та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів на ринках і в магазинах, ліків та інших товарів;

- допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни: купання, миття голови та розчісування волосся, підрізання нігтів;  рухового режиму, організація харчування (годування);

- допомога у пересуванні в побутових умовах;

- допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

- навчання навичкам самообслуговування;

- допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічна підтримка;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомога в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

- допомога в оформленні документів, внесення платежів.

Умови, зміст та обсяг соціальної послуги у відділенні для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально, залежно від його ступеня індивідуальної потреби і зазначаються в індивідуальному плані та договорі про надання соціальних послуг.

Інформаційна картка відділення денного перебування

Форма надання послуги: денна.

Відділення знаходиться за адресою:

вул. Козацька, буд. 5, 2 поверх, м. Лозова, телефон: (05745) 2-69-44, (05745) 9-00-33

Категорія осіб, які можуть скористатися соціальними послугами відділення денного перебування: громадяни похилого віку та особи з інвалідністю (які доcягли 18 - річного віку).

Відділення денного перебування надає соціальні послуги громадянам, які мають часткове порушення рухової активності, не мають медичних протипоказань для перебування в колективі і потребують соціально-побутової і психологічної адаптації. Надання соціальних послуг здійснюється, з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримки їх здоров’я, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організації дозвілля і відпочинку. 

Робота відділення денного перебування спрямована: на підтримку соціальної незалежності відвідувачів;   організацію та проведення культурно-дозвіллєвих заходів, формування і розвиток соціальних навичок та соціальної компетенції; корекцію психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; представництво інтересів; організацію клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомогу в організації денної зайнятості та дозвілля; залучення до фізичної активності, з метою підтримки здоров’я та здобуття навичок з фізичної культури, з урахуванням вікових особливостей тощо.

Здорове та активне старіння можливе, а перебування в компанії однодумців та приємне спілкування безумовно сприяють покращенню психоемоційного стану відвідувачів. 

Послуги надаються в умовах денного перебування в приміщеннях установи, з урахуванням вподобань та побажань відвідувачів.

Умови отримання соціальних послуг відділення:

замовник повинен перебувати на обліку в територіальному центрі, як отримувач соціальних послуг. Організація надання послуг відділенням здійснюється виключно на підставі рішення Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області про надання соціальних послуг відповідній особі.

При відділенні також функціонує пункт прокату засобів малої механізації. За необхідності, незалежно від віку чи статусу, кожен громадянин Лозівської міської територіальної громади може взяти у тимчасове користування технічний засіб реабілітації: ходунки, палицю, милиці, крісло колісне, крісло-каталку з санітарним оснащенням, надліжкову трапецію, сидіння чи сходи для ванни, приліжковий столик та інше обладнання. Для отримання в тимчасове користування засобу малої механізації, замовнику необхідно звернутися до відділення та надати:

- заяву про потребу в засобі малої механізації;

- копії паспорту та ідентифікаційного коду (за наявності).

Всі послуги у відділенні надаються за рахунок бюджетних коштів.

Інформаційна картка відділення організації надання адресної натуральної допомоги

Форма надання послуги: денна.

Відділення знаходиться за адресою:

вул. Дикого, буд. 6, м. Лозова, телефон: (05745) 9-00-33.

Категорія осіб, які можуть скористатися соціальними послугами відділення:

- громадяни похилого віку та особи з інвалідністю;

- внутрішньо переміщені особи.

Перелік послуг, які надаються в даному відділенні:

- інформування;

- консультування;

- представництво інтересів;

- пошиття та ремонт одягу;

- перукарські послуги на дому;

- косметичне, вологе, генеральне прибирання;

- дрібні ремонтні роботи;

- косіння трави біля будинку;

- розпилювання та рубання дров;

- допомога на присадибній ділянці.

Умови отримання соціальних послуг відділення:

замовник повинен перебувати на обліку в територіальному центрі, як отримувач соціальних послуг. Організація надання послуг відділенням здійснюється виключно на підставі рішення Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області про надання соціальних послуг відповідній особі.

Інформаційна картка відділення соціального транспортного обслуговування (соціальне таксі)

Форма надання послуги: денна.

Відділення знаходиться за адресою:

м. Лозова, м-н 4, буд. 23, телефон: (05745) 9-00-33

Основні завдання: перевезення осіб з числа маломобільних груп населення, які мають фізичні обмеження в пересуванні та пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків або інших технічних засобів реабілітації.

Перевезення здійснюється в межах Лозівської міської територіальної громади або Харківської області до підприємств, установ і організацій, відділень реабілітації, лікувальних і лікувально-профілактичних закладів тощо.

Відділенням постійно здійснюється підвезення осіб з інвалідністю до лікувальної установи, які потребують проходження процедури гемодіалізу.  Послуга надається спеціалізованим автотранспортом за рахунок бюджетних коштів, згідно графіку проходження процедур.

Умови отримання транспортної послуги «соціальне таксі»:

замовник повинен перебувати на обліку в територіальному центрі, як отримувач соціальних послуг. Організація надання транспортної соціальної послуги здійснюється виключно на підставі рішення Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області про надання соціальних послуг відповідній особі.

Заявки на обслуговування автотранспортом приймаються не пізніше ніж за три дні до виїзду, при цьому, вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту та наявність супроводжуючої особи.

Соціальне таксі надається згідно поданої заяви, за умови наявності паливо-мастильних матеріалів.

Інформаційна картка Мобільної соціальної служби

В рамках успішної реалізації проєкту ПРООН «Підтримка створення Мобільної соціальної служби у 18 відібраних територіальних громадах Чернігівської, Сумської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернівецької, Полтавської областей та розробка місцевих нормативно-правових документів для організації роботи Мобільної соціальної служби» на базі установи територіального центру створено Мобільну соціальну службу.

Мобільна соціальна служба (далі Мобільна служба) це спеціалізована функціональна служба, сформована з метою забезпечення рівних можливостей в отриманні соціальних послуг отримувачами соціальних послуг установи та покращення якості їх надання, які безпосередньо проживають у віддалених населених пунктах Лозівської міської територіальної громади.

Мобільна служба функціонує на засадах мультидисциплінарного підходу (відповідно до «Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 26.12.2011р. №568), який передбачає комплексне надання соціальних послуг мультидисциплінарною командою, до якої може входити ряд працівників: фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник/робітник, медична сестра, юрист, психолог, перукар, швачка, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків тощо. Склад мобільної команди формується в залежності від індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг та змісту наданої його заявки.

Перелік соціальних послуг, які можуть надаватися комплексно Мобільною службою:

  • догляд вдома (допомога у веденні домашнього господарства; допомога у самообслуговуванні; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; допомога в забезпечені технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги тощо);
  • натуральна допомога (прання, прасування білизни та одягу; швацькі та кравецькі послуги; перукарські послуги; косметичне, вологе, генеральне прибирання житла; білування стін вапном (зовнішнє/внутрішнє); рубання (розпилювання) дров; обробіток присадибної ділянки не більше 0,02 га; косіння трави біля будинку/паркану; зовнішні дрібні ремонтно-будівельні роботи біля будинку, ремонт паркану тощо).

Комплекс соціальних послуг надається мультидисциплінарною командою Мобільної служби отримувачам соціальних послуг з дотриманням вимог чинного законодавства та державних стандартів: за рахунок бюджетних коштів або за рахунок отримувача соціальних послуг.

Організація роботи Мобільної служби проводиться на принципах адресності та індивідуального підходу до отримувача соціальних послуг, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, комплексності, забезпечення конфіденційності та етичних норм і правил.

Форма надання послуг Мобільної служби: денна (відповідно до режиму роботи установи територіального центру).

Місце надання послуг Мобільної служби: Соціальні послуги догляду вдома та натуральної допомоги надаються безпосередньо під час виїзду Мобільної служби за місцем проживання осіб, які потребують надання таких послуг.

У разі виявлення потреб в наданні соціальних послуг, проводяться відповідні підготовчі роботи: узгодження виду та визначення обсягу робіт. Закупівля необхідних матеріалів для виконання замовлених  робіт здійснюється за кошти отримувача соціальних послуг, який є безпосередньо замовником.

Строк надання послуг: періодично (виходячи з індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг).

Умови надання:

організація надання соціальних послуг здійснюється виключно на підставі рішення про надання соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області відповідній особі. Для отримання соціальних послуг Мобільною службою, замовник послуг повинен перебувати на обліку в територіальному центрі, як отримувач соціальних послуг.

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше