Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Голуб Людмила Петрівна

Начальник відділу з бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету міської ради – головний бухгалтер

Освіта

вища

Попередня діяльність

 • -: -

Опис повноважень

 1. Очолює відділ, здійснює організацію, керівництво та координацію його діяльності, забезпечує раціональний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу, з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживань під час ведення бухгалтерського обліку.
 2. Планує роботу відділу відповідно до покладених на нього завдань і функцій. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації та ефективності роботи очолюваного відділу. Здійснює контроль щодо ведення діловодства у відділі відповідно до державних стандартів, Інструкції з діловодства.
 3. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухобліку і звітності.
 4. Організовує та координує складання бюджетної, фінансової, статистичної, зведеної та іншої звітності на підставі даних бухгалтерського обліку установи, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
 5. Організовує та координує складання бюджетних запитів, кошторису витрат на утримання виконавчого комітету міської ради та на виконання бюджетних програм. Планує та розробляє проєкти поточних планів асигнувань.
 6. Складає баланс установи, у тому числі: основні засоби та інші необоротні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал, доходи, витрати. Здійснює заходи щодо надання повної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів установи.
 7. Погоджує (візує) проєкти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог бюджетного законодавства щодо взяття бюджетних зобов’язань в межах затверджених бюджетних асигнувань.
 8. Погоджує (візує) проведення розрахунків за товари, роботи, послуги, з урахуванням обмежень визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами; відповідністю банківських реквізитів виконавчого комітету міської ради.
 9. Забезпечує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; збереженням майна; належним проведенням розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг; відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг.
 10. Здійснює контроль за підрозділами, відділами та працівниками щодо забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів.
 11. Розробляє внутрішні нормативні документи: Положення про структурний підрозділ, Положення про матеріальне заохочення працівників, Положення про організацію бухгалтерського обліку, Положення про облікову політику виконавчого комітету, посадові інструкції працівників відділу.
 12. Приймає участь у розробці Колективного договору, Положення про матеріальне заохочення працівників виконавчого комітету міської ради, інших Положень за напрямками, що відносяться до компетенції відділу.
 13. Готує проєкти нормативно-правових актів (рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), що стосуються питань ведення бухгалтерського обліку та звітності.
 14. Забезпечує своєчасне виконання контрольних документів, аналізує та узагальнює матеріали про хід виконання організаційно-розпорядчих документів.
 15. Забезпечує проведення інвентаризації грошових коштів, грошових документів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків і здійснення платіжних зобов’язань.
 16. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів установи.
 17. Організовує навчання працівників відділу з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня. Забезпечує ознайомлення працівників відділу з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві.
 18. Надає консультативну та методичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу. Проводить роз’яснювальну роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність, а також внутрішніх організаційно-нормативних документів.
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше