Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до об’єктів

КУ «ЦКРОІ «Жемчужинки» Лозівської міської ради Харківської області

Опис

Комунальна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки» Лозівської міської ради Харківської області - реабілітаційний заклад сфери соціального захисту населення, цільовим призначенням якого є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, молоді з інвалідністю після 18 років, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство.

Головне завдання Центру - соціальна адаптація дітей з інвалідністю та формування готовності до самостійного життєзабезпечення, поліпшення якості життя і гармонізація особистості за принципом єдності психологічного і фізичного розвитку.

Центр було створено від 07 грудня 2018 року LVIII сесія VII скликання Лозівська міська рада Харківської області РІШЕННЯ № 1209.

Установа фінансується з місцевого бюджету. Головним розпорядником коштів є Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області. КУ «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки» є розпорядником ІІІ нижчого рівня.

Центр надає послуги дітям віком від 0 до 18 років та їх батькам, а також проводиться робота з сім’ями, яким надається послуга ранньої реабілітації.

Послуги, що надаються Центром:

Психолого-педагогічна реабілітація:

 • психологічна діагностика;
 • психологічне консультування;
 • проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю дитини.
 • корекційно-розвивальна робота;
 • корекція пізнавальної діяльності;
 • корекція емоційної сфери;
 • соціально-побутове орієнтування, навчання основним соціально-побутовим навичкам;
 • розвиток комунікативної діяльності;
 • корекція мовленнєвих порушень та розвиток мовлення;
 • логопедична корекція (логопедичний/зондовий масаж).
 • арт -терапія;
 • ігротерапія;
 • корекція з елементами Монтессорі-терапії.

Фізична реабілітація:

 • лікувальна фізкультура;
 • механотерапія;
 • лікувальний масаж.

Медичне спостереження:

 • проведення медичного огляду, моніторингу стану здоров’я дітей з інвалідністю на основі об’єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей;
 • здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей з інвалідністю;
 • надання консультацій лікарями.

Соціальна реабілітація:

Активна участь дітей, які відвідують Центр у масових святкових заходах, екскурсіях тощо.

 • Групові заняття.
 • Розвиток творчих здібностей.

Центр здійснює комплекс реабілітаційних послуг, де реалізуються головні завдання, визначенні Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги» щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних та навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Діти з інвалідністю, які мають різні нозології, а саме:

- інтелектуальні порушення та психічні захворювання;

- порушення зору;

- порушення слуху;

- порушення опорно-рухового апарату.

Відповідно до індивідуальної програми реабілітації (ІПР), діти з інвалідністю отримують реабілітаційні послуги 2 рази на рік.

Комунальна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки» у 2020 році отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, педіатрія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа (Наказ  МОЗ України від 30.07.2020 №1730. Реєстраційне досьє від 02.07.2020 № 3102/Л-П; Ідентифікаційний код: 42732671).Отримана ліцензія надала можливість з 2021 року працювати згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» та залучати державні кошти відповідно до  програми «Реабілітація дітей з інвалідністю». З вересня 2022 року за рішенням Виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області №592 від 08.09.2022 року Центр надає реабілітаційні послуги за кошти місцевого бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 №31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів». У 2021 році проведений капітальний ремонт додаткового приміщення площею 162 кв.м. в рамках проєкту «Разом в майбутнє» яке облаштоване сучасним обладнанням, меблями. Соціально-побутове відділення «Впевнені кроки в майбутнє» для молоді з інвалідністю після 18 років надасть можливість розширити якісні реабілітаційні послуги. Площа всієї  КУ «ЦКРОІ «Жемчужинки» становить 473,9 м.кв.Відповідно до штатного розпису чисельність працівників, спеціалістів, фахівців Центру - 14.5 штатних одиниць.4. Директор Ашиткова Ольга Михайлівна5. Графік роботи  з 09:00 до 18:00 години.    перерва з 13:00 до 14:00 години.6. м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 77. Телефони для зв’язку:     +38(097)-949-97-89;     +38(099)-259-03-01.

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Інформація про працівників:

Керівний склад:

Ашиткова Ольга Михайлівна - директор

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 8

з 09:00 до 18:00

+38(097)-949-97-89; +38(099)-259-03-01

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Керує на основі чинного Положення про Комунальну установу «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки» Лозівської міської ради в Харківській області;

- координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів Центру з метою забезпечення комплексного реабілітаційного процесу;

- забезпечує систему з надання реабілітаційних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю для первинної нозології відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації (ІПР), дітям від народження, до 4-х років(включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

- організовує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для реабілітації комплексу заходів психолого-педагогічної реабілітації, соціально-побутової адаптації, фізкультурно-спортивної реабілітації;

- здійснює взаємозв’язок з аналогічними центрами держави, країни СНД, закордонних центрів з питань психолого-педагогічної реабілітації, соціально-побутової адаптації, фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю;

- бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях «круглих столів» тощо з усіх аспектів соціальної політики та реабілітації осіб з інвалідністю;

- видає в межах своєї компетенції накази, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру, правила внутрішнього розпорядку, розв’язує питання добору і розстановки кадрів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

- представляє Центр у всіх установах і організаціях, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки;

- забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності;

- знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;

- знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Охрименко Ірина Вікторівна - завідувач відділення соціально-побутової адаптації

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 11

з 09:00 до 18:00

+38(099)-965-09-58

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Керує згідно з чинним законодавством діяльністю відділення, що надає соціальні послуги, відповідно до положення про установу, що надає соціальні послуги. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділення.

Визначає індивідуальні потреби отримувачів соціальних послуг відповідно до державних стандартів. Складає та контролює впровадження узгодженого з отримувачем соціальних послуг індивідуального плану надання соціальної послуги. Планує роботу відділення згідно з потребами отримувачів соціальних послуг та у відповідності до державних стандартів соціальних послуг. Складає графіки щодо встановлення періодичності й термінів надання послуг соціальним працівником і вихователем соціальним по роботі з дітьми з інвалідністю, практичним психологом, вчителем-реабілітологом. Взаємодіє з іншими відділеннями закладу (установи).

Фахівці:

Сухорукова Ольга Юріївна - бухгалтер

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 5

з 09:00 до 18:00

+38(050)-845-03-67

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- організовує ведення обліку основних фондів, матеріалів та інших цінностей, здійснює контроль за своєчасним оформленням прийому й витрат коштів і товарно-матеріальних цінностей, правильним нарахуванням і витрачанням фондів заробітної плати і матеріального забезпечення, до держанням установлених штатів, посадових окладів, кошторисів адміністративно-господарських витрат.

Мішустіна Тетяна Вікторівна - Фахівець з публічних закупівель

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 6

з 09:00 до 18:00

+38(066) -974-28-72

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Мета роботи фахівця з публічних закупівель — організовувати і проводити процедури закупівлі із забезпеченням її об’єктивності та неупередженості відповідно до законодавства;

- у роботі керується законодавством України, Законом України «Про публічні закупівлі», Статутом та розпорядчими документами підприємства, положенням про комерційну таємницю, положенням про запобігання корупції, а також іншими нормативними актами та локальними нормативними актами підприємства з організації фінансово-господарської діяльності, наказами і розпорядженнями керівника підприємства та цією посадовою інструкцією.

Дудка Ірина Анатоліївна - сестра медична

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 3

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 09:00 до 18:00

    п’ятниця з 09:00 до 16:30  +38(095)-042-26-07

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Здійснює заходи з охорони здоров’я дітей та працівників установи, контролює дотримання санітарних і гігієнічних вимог у Центрі;

- проводить антропометрію, термометрію, проводить періодичні огляди на педикульоз;

- бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним станом дітей з інвалідністю на протязі надання їм реабілітаційних послуг;

- співпрацює з фахівцями Центру;

- бере участь в організації та контролі проведення поточної дезінфекції та санітарних і протиепідемічних заходів;

- контролює своєчасне проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівниками закладу, наявність у них особистих медичних книжок;

- веде встановлену документацію та належно зберігає її;

- під керівництвом лікарів Центру забезпечує первинну профілактику;

- володіє первинними методами надання медичної допомоги в разі потреби;

- безпосередньо приймає участь в плануванні і проведенні всіх заходів, спрямованих на оздоровлення і укріплення здоров’я дітей з інвалідністю.

Немашкало Олександр Миколайович - фахівець з фізичної реабілітації

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 4 з 13:30 до 17:30 +38(066)-684-28-15

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Проводить реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності, активності та самопочуття осіб (дітей і дорослих) із порушеннями опорно-рухового апарату;

- ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, наслідками неврологічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань;

- проводить обстеження, визначає функціональний стан і рівень фізичного розвитку, виявляє порушення, розробляє та впроваджує під керівництвом лікаря систему відновлення втрачених чи послаблених функцій (план проведення заходів із фізичної реабілітації;

- реабілітаційний маршрут особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю протягом дня; індивідуальний план проведення заходів із фізичної реабілітації на основі індивідуальної програми реабілітації);

- розробляє план та впроваджує комплекс вправ і рекомендацій, спрямованих на поліпшення функціонування опорно-м’язової системи та організму в цілому, координації, збільшення сили м’язів, вдосконалення вправності рухів, відновлення та компенсацію порушених чи відсутніх функцій.

- навчає способам досягнення самостійності в побуті, самообслуговуванні, пересуванні, а також підтримки фізичного самопочуття і здоров’я;

- аналізує хід виконання реабілітаційної програми та вносить корективи на кожному з етапів; веде відповідні записи й документацію;

- співпрацює з лікарями, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками;

- консультує батьків дітей з інвалідністю щодо забезпечення для осіб з інвалідністю доступного й безпечного функціонального середовища вдома, на роботі, в громадських місцях, у соціальному оточенні.

Кульбачна Наталія Олександрівна

соціальний працівник відділення соціально-побутової адаптації

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет №11 з 09:00 до 18:00 +38(095)-888-12-37

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Застосовує на практиці нормативно-правові акти з питань надання соціальних послуг дітям з інвалідністю, молоді з інвалідністю після 18 років та їх родинам;

- реєструє та веде облік дітей з інвалідністю та молоді з інвалідністю які потребують надання реабілітаційних соціальних послуг;

- організовує роботу, а саме: заходи з дітьми з інвалідністю, молоді з інвалідністю по самостійній діяльності самообслуговування.

Литвиненко Галина Леонідівна

вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет №9

          Понеділок з 10:00 до 14:00;

          Середа з 12:00 до 16:30;

          П’ятниця з 10:00 до 14:00

+38(063)-948-18-13  E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Працює з дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю після 18 років. Працює з категорією дітей. Працює з категорією осіб, які потребують соціальної допомоги.

- Розробляє оптимальну педагогічну стратегію навчання, виховання та реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю після 18 років, планує та здійснює роботу із соціальної адаптації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю після 18 років:

-   виховує і прищеплює навички самообслуговування; 

- роботу з іншими фахівцями, спрямовану на соціальну реабілітацію, спілкування з людьми, формує основи опанування професій (занять), які дають змогу працювати в домашніх умовах;

Професіонали:

Мовчан Наталія Михайлівна - вчитель-логопед

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 7

Понеділок, вівторок, середа: з 09:00 до 13:00;

    четвер, п’ятниця: з 09:00 до 12:00

+38(095) -534-11-22

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Здійснює навчальну, корекційно-розвиткову, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення;

- розробляє і вдосконалює навчально-корекційні програми;

- забезпечує умови для засвоєння дітьми компенсаційнокорекційних програм з урахуванням порушень, вікових та індивідуальних особливостей, сприяє їхній соціальній реабілітації, профорієнтації;

- вивчає та фіксує динаміку розвитку дитини;

- створює сприятливі організаційно-педагогічні умови для дітей з важкими мовленнєвими порушеннями (з ринолалією, заїкуватістю, алалією, афазією, дизартрією);

- виробляє оптимальну педагогічну й корекційну стратегію.

- проектує шляхи навчання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини;

- обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу;

- надає батькам або сім’ям консультативну допомогу щодо виправлення дефектів усної і письмової мови їх дітей;

- проводить з дітьми фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття;

- виховує в дітях почуття впевненості у собі, усвідомлення своїх досягнень в опануванні методів, що можуть компенсувати обмеження, спричинені мовленнєвими порушеннями;

- керує асистентами вчителя-логопеда;

- планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію.

Спіріна Лариса Віталіївна - вчитель-дефектолог

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 12

Понеділок, вівторок, середа, четвер: з 16:15 до 18:00;

    п’ятниця: з 16:00 до 18:00

+38(066) -724-88-00

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Планує і проводить навчальну, виховну, корекційно-розвиткову, реабілітаційну роботу з дітьми з інвалідністю, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;

- забезпечує умови для засвоєння дітьми з інвалідністю відповідних навчальних і корекційно-розвиткових програм з урахуванням порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їхній соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації;

- вивчає та фіксує динаміку розвитку дітей з інвалідністю, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, визначає напрями навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини;

- вибирає ефективні форми, методи, засоби, прийоми навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу.

Антимоник Людмила Михайлівна - Практичний психолог

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 12

з 09:00 до 13:00

+38(096)-559-52-79

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Проводить професійну діяльність, спрямовану на забезпечення здорового та безпечного психологічного, соматичного та соціального стану дітей з інвалідністю, підлітків та молоді з інвалідністю в процесі виховання, навчання та реабілітації;

- сприяє охороні прав особистості відповідно до Конвенції з охорони прав дитини, проводить превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації;

- надає допомогу батькам та опікунам дітей з інвалідністю шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування;

- планує, розробляє, упроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної  та реабілітаційної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей дитини;

- визначає фактори, які перешкоджають розвитку особистості дітей з інвалідністю, підлітків та молоді з інвалідністю, вживає заходів щодо надання різного виду психологічної допомоги (психокоректувальна, реабілітаційна, консультативна);

- проводить психологічну діагностику різних профілів і призначення;

- складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами досліджень з метою спрямування роботи педагогічного колективу, а також батьків (осіб, які їх замінюють) з проблем особистісного та соціального розвитку дітей з інвалідністю, підлітків та молоді з інвалідністю.

Барвінська Ірина Петрівна - вчитель-реабілітолог

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 2

Понеділок, вівторок, середа з 09:00 до 13:00

    четвер, п’ятниця з 09:00 до 12:00

+38(095)-584-31-37

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Визначає зміст і порядок навчально-реабілітаційної роботи у дитячих реабілітаційних установах різних типів, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, спеціалізованих закладах із поглибленим вивченням предметів для дітей, які мають порушення психофізичного розвитку;

- відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дітей проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, комплексні заходи та заняття;

- створює навчально-виховні ситуації, ознайомлює з явищами, фактами та подіями, що відбуваються в суспільстві, природі, побуті, характеризує їх, тлумачить та оцінює;

- розвиває навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві;

- співпрацює з фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дефектологами, логопедами, дієтологами, фахівцями із фізичної реабілітації та іншими працівниками з корекційно-реабілітаційної роботи;

- забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови реабілітації;

- веде психолого-педагогічні спостереження, вивчає та фіксує динаміку розвитку, аналізує особливості фізичних і розумових успіхів дитини;

- застосовує ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання;

- залучає членів сім’ї дитини до участі у навчально-реабілітаційній роботі, пояснює особливості застосування прийомів психолого-педагогічної корекції особистості.

Немашкало Олександр Миколайович - сестра медична (брат медичний) з масажу

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 4

з 09:00 до 12:51

+38(066)-684-28-15

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Забезпечує первинну профілактику захворювань дітей методами комплексної гімнастики, корекції режиму рухової активності;

- здійснює підбір комплексів масажу;

- кваліфіковано проводить процедури лікувального масажу; навчає батьків дітей з інвалідністю  методикам профілактики хвороб та їх ускладнень;

- здійснює підбір комплексів фізичних вправ для самостійних занять;

- виконує призначення лікарів;

- володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, отруєнні, анафілактичному шоці, алергічних станах;

- володіє методами та прийомами лікувального та профілактичного масажів,  знає основні теоретичні положення про механізм лікувальної дії масажу, послідовність проведення, поєднання його з іншими оздоровчими процедурами та місце проведення в режимі дня;

- веде медичну документацію.

- слідкує за станом здоров’я дитини під час масажу, у випадку його погіршення надає необхідну медичну допомогу.

- володіє теорією та методикою масажу.

- систематично перевіряє стан шкіри дитини, ділянок, що масажуються. При наявності екскоріацій, гнійних елементів та інших змін утримується від проведення масажу, повідомляє лікаря.

Онацька Лілія Анатоліївна - лікар-педіатр

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 3

Понеділок, середа з 14:30 до 17:45

    четвер з 14:30 до 17:38

+38(066)-078-14-77

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Проводить первинний медичний огляд дитини, яка звернулася до Центру для оцінки фізичного, психомоторного розвитку та оцінки стану здоров’я в цілому;

- веде медичну документацію у порядку затвердженому в Центрі;

- проводить медичний огляд безспосередньо перед заняттями з фізичним реабілітологом, медсестрою з масажу та оцінює готовність дитини до цього;

- надає швидку та невідкладну медичну допомогу хворим безпосередньо в установі в випадку виявлення нестабільного стану здоров’я дитини, надає першу медичну допомогу та викликає бригаду невідкладної допомоги;

- веде лікарську документацію;

- діє до плану і графіку, затвердженого директором Центру та проводить аналіз результатів своєї діяльності;

- оприбутковує матеріальні цінності (медикаменти та перев’язувальні засоби) та веде їх облік у журналі;

- здійснює контроль за наявністю лікарських засобів і медичного інвентарю, необхідних  для надання першої медичної допомоги та медичного нагляду за дітьми;

- своєчасно направляє до сімейного лікаря дітей, корегує плановість консультування вузькими медичними спеціалістами;

- проводить заняття з педагогічним персоналом та батькам з питань організації оздоровчих заходів, харчування, раннього виявлення захворювань, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Сухомлин Оксана Миколаївна - лікар-психіатр

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 3

вівторок, середа з 09:00 до 18:00

    четвер з 14:30 до 17:08

+38(095)-546-55-21

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Проводить первинний медичний огляд дитини, яка звернулася до Центру для оцінки фізичного, психомоторного розвитку та оцінки стану здоров’я в цілому;

- веде медичну документацію у порядку затвердженому в Центрі;

- проводить медичний огляд безспосередньо перед заняттями з фізичним реабілітологом, медсестрою з масажу та оцінює готовність дитини до цього;

- надає швидку та невідкладну медичну допомогу хворим безпосередньо в установі в випадку виявлення нестабільного стану здоров’я дитини, надає першу медичну допомогу та викликає бригаду невідкладної допомоги;

- веде лікарську документацію;

- діє до плану і графіку, затвердженого директором Центру та проводить аналіз результатів своєї діяльності;

- оприбутковує матеріальні цінності (медикаменти та перев’язувальні засоби) та веде їх облік у журналі;

- здійснює контроль за наявністю лікарських засобів і медичного інвентарю, необхідних  для надання першої медичної допомоги та медичного нагляду за дітьми;

- своєчасно направляє до сімейного лікаря дітей, корегує плановість консультування вузькими медичними спеціалістами;

- проводить заняття з педагогічним персоналом та батькам з питань організації оздоровчих заходів, харчування, раннього виявлення захворювань, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Калижнюк Олена Евальдівна - лікар-невропатолог

мікрорайон 4, будинок 23, кабінет № 3

вівторок, середа з 09:00 до 12:00

четвер з 14:30 до 17:08

(на час воєнного стану відсутня (ВПО))

+38(066)-054-14-17

E-mail: zhemchuzhunki.loz@gmail.com

Проводить первинний медичний огляд дитини, яка звернулася до Центру для оцінки фізичного, психомоторного розвитку та оцінки стану здоров’я в цілому;

- веде медичну документацію у порядку затвердженому в Центрі;

- проводить медичний огляд безспосередньо перед заняттями з фізичним реабілітологом, медсестрою з масажу та оцінює готовність дитини до цього;

- надає швидку та невідкладну медичну допомогу хворим безпосередньо в установі в випадку виявлення нестабільного стану здоров’я дитини, надає першу медичну допомогу та викликає бригаду невідкладної допомоги;

- веде лікарську документацію;

- діє до плану і графіку, затвердженого директором Центру та проводить аналіз результатів своєї діяльності;

- оприбутковує матеріальні цінності (медикаменти та перев’язувальні засоби) та веде їх облік у журналі;

- здійснює контроль за наявністю лікарських засобів і медичного інвентарю, необхідних  для надання першої медичної допомоги та медичного нагляду за дітьми;

- своєчасно направляє до сімейного лікаря дітей, корегує плановість консультування вузькими медичними спеціалістами;

- проводить заняття з педагогічним персоналом та батькам з питань організації оздоровчих заходів, харчування, раннього виявлення захворювань, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше